Var det økende rasisme som var årsaken til kritikken av innvandringspolitikken?

– Nei, det skyldtes tallene. Det var tallene som endret seg, etter en radikal omlegging av amerikansk innvandringspolitikken på 60-70-tallet. Det mener Roy Beck i organisasjonen NumbersUSA, i denne forelesningen om befolkningskonsekvensene av den rådende amerikanske innvandringspolitikken:

Immigrasjon i tall – del 1

Immigrasjon i tall – del 2

Innvandring og verdens fattigdom