Politiske aktivister fengslet for livet for å ha krevd sin rett til å få se den lov som hjemler den amerikanske inntektsskatten:

Er sivilisasjonen i ferd med å gå av hengslene? Mer om saken på Cirino Gonzalez’s Blog .

Mange er overbevist om at USA er en konstitusjonell rettsstat. Hvis man med konstitusjonell rettsstat mener en stat der myndighetenes maktutøvelse er lovlig, og lovene er grunnlovsmessige, så er det feil.

Gjennom mange år har en skattepolitiske bevegelse i USA som mener at intektsskatten ikke er lovlig, forsøkt å presse amerikanske myndigheter til å henvise til hvilken lov som hjemler denne politikken. Det er da noe myndighetene etter amerikansk lov også plikter.

De politiske aktivistene har forsøkt på mange forskjellige måter å få myndighetene i tale. Det har vært høringer, helsidesannonser i landets største aviser med utlysning av pengepremie til den som kan finne loven osv.

Andre politiske aktivister har til det skritt å erklære overfor myndighetene at de vil betale alle sine inntektsskatter, såsnart myndighetene kan vise til den lov som hjemler inntektsskatten. Men i stedet for å innrømme at noen slik lov ikke finnes i USA, har amerikanske myndigheter valgt å svare med arrestasjoner og lange fengselsstraffer. Folk som har sagt at de skal betale skatt på arbeid såsnart de får se loven, som de etter amerikansk rett har krav på, har fått livstidsdommer!

Noen av de politiske fangene har etter mange år i fengsel blitt sluppet ut igjen. De virker totalt ydmyket og avslår å snakke med noen om det de har hend, det de har vært utsatt for eller om skattepolitikk. Det kan synes som om de leve under en trussel om at hvis de snakker så vil de bli satt i fengsel igjen. Andre ser ut til å bli sittende livet ut som politiske fanger i dagens USA.