Hva er det politikere egentlig gjør med folk, når de overbelaster systemet? Når de underskuddsbudsjetterer, overregulerer og overlåner. Når de skaper kunstig vekst basert på trykking av penger, ekspansiv pengepolitikk og kunstig underrentepolitikk, «bailer» ut og gir «redningspakker» for å «stimulere» økonomien, ved å gjøre mer av det samme som førte til krisen. Noe som igjen fører til at nødvendig likvidering av massive feilinvesteringer mens boblene vokser, og som i sin tur fører til at krisen forverres og forlenges. Og det verste er at det verste kanskje ikke er over ennå. Også USA kan rammes av politikerskapt nasjonal gjeldskrise og massiv prisstigning.

Hva er det så denne politikk gjør med folk? Det er nå mer enn 16 millioner fattige, det er ikke jobber å få, barn som er boligløse. 60 minutes ser her på det voksende problemet med boligløse i USA!

Det er riktignok et stort element av svindle i det fra banker og finansbransjen, som Janet Tavakoli har påpekt. Men også der var samrøre mellom finansbransjen og politikerne en del av det. Men politikerne kan da bruker det for alt hva det er verdt. For nå gjelder det å skylde på andre, finne noen det er lett å skylde på, på kapitalismen, at det er den som har feilet, mens det som har skjedd er at politikerne har overbelastet systemet, og skapt en kredittbasert konsumerisme og spekulasjonsøkonomi som har skapt bobler som så har sprukket. Og man har også sett hvordan de har skyldt på spekulanter og grådighet som om det er noe historisk nytt. Og man prøver å skylde på kyniske næringsdrivende som presser opp prisene osv., mens det i virkeligheten er den pengepolitikken deres som har inflatert pengemengden og redusert pengenes verdi.

Og gammel vane er vond å vende for politikerne som gjennom år har utstyrt seg med de økonomene og finanseksperter som forteller dem det de vil høre. Og heller ikke etter at finanskrisen var en realitet har de vist noen interesser for å lytte til de de økonomene som forutså og advarte mot finanskrisen.