Den Fjerde Ikke-Statlige Internasjonale Konferansen om Klimaendring, vil bli holdt i Chicago, 16-18 Mai, 2010. Hele begivenheten blir tilgjengelig på video på nettet som før. Følg med!

Den første klimakonferansen ble holdt i 2008, etter en berømt tale av Vaclav Klaus i FNs generalforsamling, der han forkastet IPCC som ensidig sammensatt, og etterlyste en alternativ klimakonferanse.

Se talen President Vaclav Klaus holdt i FN, den 24. September, 2007, og som la grunnlaget for ICCC:

Publisert av
CountyMan08
Publisert dato
12 years ago

«I am convinced that the ideology of environmentalism, particularly its extreme variant, the global warming alarmism, and its widespread acceptance by politicians, journalists and all kinds of leftist intellectuals is the main threat to freedom and prosperity we are facing today.» – Václav Klaus, Mars 2010.

Over hundre taler fra 26 land møtte opp på intitiativ av tenketanken The Heartland Institute, men mange ledende forskere og økonomer som tok avstand fra påstanden om at global oppvarming er en krise.

Etter at klimakonferansen i Kjøpenhavn gikk i oppløsning, der forskere og politikere fra hele verden skulle komme sammen å lage en overenskomst  som oppfølger til Kyotoprotokollen fra 1977, har man sett en klimavitenskap i krise.

Det er har vært en serie nyheter – riktignok helt systematisk underrapportert i den tradisjonelle enveiskjørte pressen – om den ene skandalen etter den andre.

Klimahypotesen er falsifisertNormenn tilstedeKlimaalarmistenes data har blitt manipulert, mostridende data har blitt slettet, skeptiske forskere har vært utsatt for utfrysing og det har vært manipulert med fagfellevurderingsprosessen for å hindre konkurrerende forskere i å få publisert sin forskning.

På ICCC-4 vil man nå prøve å få bidra til en revurdering av klimaforskningen, og sette søkelyset på ny forskninger på årsaker og konsekvenser av klimaendring og  på kost/nytten av de tiltak som er foreslått for å kutte utslipp av drivhusgasser

På deltakerlisten vil man finne mange kjente navn som har stått fram som kritikere av klimahypotesen, hypotesen om en nært forestående katastofal, menneskeskapt global oppvarming som følge av utslipp av klimagasser.

Noen kjente navn fra deltakerlisten

Norske Tom Segalstad kommer, Dr. Bob Carter, Dr. Fred Singer, Dr. Richard Lindzen, Dr. Roy Spencer, Christopher Monckton, og andre kjente navn fra klimadebatten. Senator James Inhofe, minoritetleder i senatets miljøkomité er hovedtaler.

Søker man etter info om panelistene på nettet, finner man treff på en rekke nettsteder som fungere som de reneste politiske svertemaskiner – så som Source Watch – som ikke har noe annet formål å undergrave skeptiske forskeres troverdighet, navn og rykt. Men det er da noe…

 • H. I. ABDUSSAMATOV, Pulkovo Astronomical Observatory (Russia)
 • BOB CARTER, James Cook University (Australia) – «Bob Carter is a Research Professor at James Cook University (Queensland) and the University of Adelaide (South Australia). He is a palaeontologist, stratigrapher, marine geologist and environmental scientist with more than thirty years professional experience, and holds degrees from the University of Otago (New Zealand) and the University of Cambridge (England). He has held tenured academic staff positions at the University of Otago (Dunedin) and James Cook University (Townsville), where he was Professor and Head of School of Earth Sciences between 1981 and 1999.»
 • EGIL FRIIS CHRISTENSEN, Direktør for Institut for Rumforskning og -teknologi, Danmarks Tekniske Universitet
 • JOSEPH D’ALEO, International Climate & Environmental Change Assessment Project
 • CHRIS DE FREITAS, University of Auckland. Vice President of the Meteorological Society of New Zealand and is a founding member of the Australia-New Zealand Climate Forum as well as serving on the Executive Board of the International Society of Biometeorology from 1999-2001. He has written extensively in popular media on an array of environmental and climate-related issues. The New Zealand Association of Scientists has made him a four-time recipient of their Science Communicator Award. Deputy Dean of Science, Head of Science and Technology, and for four years as Pro Vice Chancellor at the University of Auckland.
 • JAMES DELINGPOLE, London Daily Telegraph
 • DON EASTERBROOK, Western Washington University
 • FRED GOLDBERG, Royal Institute of Technology (Sweden)
 • WILLIAM GRAY, Emeritus Professor of Atmospheric Science, Colorado State University – «Emeritus Professor of Atmospheric Science at Colorado State University (CSU), and head of the Tropical Meteorology Project at CSU’s Department of Atmospheric Sciences. He is a pioneer in the science of forecasting hurricanes[1] and one of the world’s leading expert’s on tropical storms»
 • VICTOR HERRERA, Institute of Geophysics, National Autonomous University of Mexico
 • ART HORN, Meteorologist
 • CHRIS HORNER, Competitive Enterprise Institute
 • CRAIG IDSO, Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Change, Chairman.
 • TERRI JACKSON, Founder, Energy Group, Institute of Physics, London
 • WILLIAM KININMONTH, Australia National Climate Centre (Australia)
 • PAUL «CHIP» KNAPPENBERGER, New Hope Environmental Services
 • BRYAN LEYLAND, International Climate Science Coalition
 • RICHARD LINDZEN, Massachusetts Institute of Technology
 • CRAIG LOEHLE, Principal Scientist, National Council for Air and Stream Improvement. See his A 2000-Year Global Temperature Reconstruction Based on Non-Treering Proxies
 • HOWARD MACCABEE, Doctors for Disaster Preparedness, School of Medicine, Stanford University.  Founding president of DDP and is currently on the Board of Directors. He received the Ph.D. from UC Berkeley in 1996, with dissertation research on radiation biophysics.
 • STEVE McINTYRE, Climate Audit
 • ROSS McKITRICK, University of Guelph, Ontario, Canada. His specialization is on environmental economics.
 • PATRICK MICHAELS, Senior Fellow in Environmental Studies, Cato Institute
 • ROBERT J. MICHAELS (PDF), Professor of Economics, California State University
 • LORD CHRISTOPHER MONCKTON, Science Advisor, Science and Public Policy Institute
 • MARC MORANO, ClimateDepot.com
 • NILS-AXEL MORNER, Oseanograf. Professor Emeritus og tidligere dekan ved Faktultet for Paleogeofysikk og Geodynamikk ved Stockholm Universitet.
 • GARTH PALTRIDGE, Institute of Antarctic and Southern Ocean Studies
 • TIM PATTERSON, Carleton University (Canada)
 • IAN PLIMER, University of Adelaide
 • TOM SEGALSTAD, Oslo Universitet
 • GARY SHARP, Center for Climate/Oceans Resources Study
 • S. FRED SINGER, Science and Envrionmental Policy Project. S. Fred Singer, an atmospheric and space physicist, is founder and president of the Science and Environmental Policy Project, a nonprofit research and education organization based in Arlington, Virginia. He is professor emeritus of environmental sciences at the University of Virginia.
 • WILLIE SOON, Astrofysiker ved Solar and Stellar Physics Division of the Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics: Han syn er at det meste av den globale oppvarmingen er forårsaket av solvariasjon.
 • ROY SPENCER, University of Alabama-Huntsville
 • CARLO STAGNARO, Istituto Bruno Leoni
 • H. LEIGHTON STEWARD, Institute for the Study of Earth and Man, Southern Methodist University
 • GRAEME T. SWINDLES, University of Bradford
 • ANTHONY WATTS, Chief Meteorologist, KPAY-AM Radio, Host: www.surfacestations.org, Author:  «Is the U.S. Surface Temperature Record Reliable?»

En forsmak på debatten om kost/nytten av klimatiltak

Paleoklimatologen Prof. Bob Carter intervjuet i forbindelse med utgivelsen av sin nye bok «Climate: The Counter Consensus» (Independent Minds, 2010), og er opptatt av den kommende CO2-skatten som innføres i New Zealand, Bob Carters hjemland:

«On the 1st July, 2010, New Zealand’s Emissions Trading Scheme (ETS) is to implemented. The ETS is effectively a new tax that will affect most sectors of the New Zealand economy, raising prices for all New Zealanders. It can be estimated it will eventually cost the average New Zealand household about $2500 – $3000 in higher prices (worsened by any increase in the rate of GST). In addition, Sheep and Beef farmers will become liable (at $25/tonne CO2) to $5,200, while Dairy farmers will pay over $10,000 each – with 75% of these levies commencing in July 2010. And then there is the jump in prices of EVERYTHING, followed by higher interest rates!

For what?  For no measurable changes to CO2 levels and climate!  There are no positives, only negatives for the people of New Zealand.«

For mer informasjon, se den offisielle hjemmesiden for konferansen: IPCC-4 – Reconsidering the Science and Economics.

Illustrasjon av boka Global Warming Reconsidered - les online gratisFor bakgrunnstoff om de spørsmålene som tas opp, se Climate Change Reconsidered – Nongovernmental International Panel on Climate Change (NIPCC): Rebutting the IPCC with Authority.

Der kan du bla. lese et en rapport der professor S. Fred Singer og en rekke andre akademiske bidragsytere punkt for punkt gjendriver mange av de viktigste påstandene fra Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Her får man diskutert hvor mye av den moderne oppvarmingen i moderne tid som er antropogen og hvor mye som skyldes naturlige årsaker, og drøfting av klimamodellenes troverdighet. Boka hevder det ikke er sannsynlig at havnivået vil stige raskere enn før, og at effekten av menneskeskapte CO2-utslipp er av det gode, og at den økonomiske effekten av beskjeden global oppvarming trolig vil være positiv.

Diskutere klimaspørsmålet på FFs diskusjonsforum.

OPPDATERT: NIPCC (Nongovernmental International Panel on Climate Change) opprettet for noen dager siden en ny hjemmeside Climate Change Reconsidered. Hensikten med nettstedet er å drive fagfellevurdering av klimaforskningen og formidle informasjon om det. NIPCC søker samtidig forskere som er interessert i delta i dette arbeidet og skrive for den nye nettsiden.

Finner ikke element