–Data forteller at en økning i CO2 vil medføre svært lite oppvarming, og at forbindelsen mellom denne minimale oppvarming og de påståtte katastrofene også er minimal. De argumentene som påstandene om forestående klimakatastrofer hviler på, er ekstremt svake – og alment anerkjent som det. Det sa klimaforsker Richard Lindzens i sitt vitnesbyrd på klimahøringen i teknologi og vitenskapskomiteen i Representantenes hus i Washington forleden, den 17. November 2010.

I sin fem minutters redegjørelse som du kan se overfor, finner Dr. Lindzen det nødvendig å bruke mye tid på å klargjøre hva klimadebatten egentlig dreier seg om. Og grunnen til at det, og at det er så mye uklarhet om hva denne debatten egentlig dreier seg om, er nok at klima-bevegelsen har hatt så dårlige argumenter, at den har forsøkt å gjøre debatten til spørsmål som det i virkeligheten ikke er vitenskaplig uenighet om. I amerikansk presses meningsmålinger er for eksempel standardspørsmålet om du tror det er global oppvarming eller ikke. Men i virkeligheten er altså klimahypotesen er en hypotese om en nært forestående katastrofal menneskeskapt global oppvarming.

Og enda klarer en redegjørelsen over blir skillet mellom hva det er faglig enighet om og hva som er kontroversielt, i Lindzen’s skriftlige vitnesbyrd til klimahøringen (pdf). Bare dette alene gjør dette til lesestoff verdt det. Men du får også klart og tydelige forklart hvorfor den falsifiserte klimahypotesen om en nært forestående katastrofal oppvarming, hviler på et syltynt vitenskaplig grunnlag.

Du kan forøvrig se hele den fire timer lange klimahøringen i opptak fra C-SPANs videoarkiv.