Vi omtalte BBC Panorama’s avsløringer av skolebøker fra Saudi-Arabia brukt på Islam-skoler i Storbritannia forleden. Her er hele sendingen. Den viser at det ikke bare dreier seg om skolebøker som fremmer antisemittisme, homofobi, og sharia. Det dreier seg seg om et nettverk av saudiske islamskoler knyttet til antivestlige og segregasjonistiske islamske menigheter, som antagelig også er finansiert av Saudi-Arabia. Bedøm selv!

httpvp://www.youtube.com/view_play_list?p=0168334758DAB1CF