sitestat

– Det er en skam at Wilders må gjennomgå disse vanskelighetene, bare fordi han sier sannheter som kan være smertefulle for noen. De forstår ingen ting om Islam. Og det er grunnen til rettsforfølgelsen og fordømmelsen av Geert Wilders. Det sier Wafa Sultan i dette intervjuet i TV-programmet «EénVandaag» – det største aktualitetsprogrammet på nederlandsk TV. – Jeg er 100 prosent enig med Geert Wilder, og der vil dere i vesten også bli, bare dere blir kjent med islamsk skrifter og sharia. Det er en svært hatefull ideologi som ikke er forenelig med vestlige verdier. Og de som kritiserer Geert Wilders, de forstår ingen ting av Islams budskap som det står i Koranen og i nedtegnelsene av Muhammeds ord og gjerninger (Hadith).

Videoen har så god kvalitet at du med fordel kan klikk på knappen nederst til høyre for å se intervjuet i full skjerm. Videoen stopper brått på 29:31.

Geert Wilders har som kjent fått ødelagt sitt liv av trusler fra ortodokse Islam, og lever i fangenskap bak de strengeste sikkerhetsforanstaltninger 24/7. Det samme gjør forøvrig Wafa Sultan som også lever med daglige mordtrusler mot seg selv og sin barn. Men til forskjell fra USA, så har ikke den politiske overklassen i Nederland den integritet og de prinsipielle holdninger som skal til for å forsvarer innbyggernes friheter og rettigheter. I stedet har de valgt å lefle ettergivende med islamofascismen intoleranse.

Og uttrykket islamofascismen, for den som stusser over det, så skyldes jo det at politiske krefter som bruker fascistiske metoder som intimidasjon, trusler, vold og terror er fascistiske. Og det gjelder enten disse kreftene prøve å presse folk i andre land til å respektere deres tabuer og akseptere ortodoks islams strenge normer om blasfemi og forbud mot kritikk av Profeten, hans budskap og gjerninger, eller hva det er. Det er metodene som gjør at vi kan konstatere at det dreier seg om fascisme. Og det dreier seg om krefter som det står internasjonalt sterke og velorganiserte regimer bak som arbeider på mange fronter, med alt fra finansiering fra Saudi-Arabia, via det muslimske brorskaps enorme nettverk av organisasjoner i USA og Europa, og til Organisasjonen av Islamske Stater (OIC) som sloss for å innskrenke borgerlige friheter og menneskerettigheter i den vestlige / liberaldemokratiske verden, gjennom det diktaturdominerte FN.

Og det juridisk perverse med denne lovgivningen som disse kreftene arbeider med, det er jo at krenkelser av religion, det omfatter da også sanne påstander om denne religionen. Den eneste legitime innskrenkning av ytringsfriheten det er jo injurier, hensynet til at folks gode navn og rykte har en rettsbeskyttelse mot falske anklager. Og det er jo også det som gjør det mulig å misbruke rettsapparatet til å prøve å knekke en opposisjonell i Nederland, ved at det med slike lovbestemmelser ikke lenger spiller noen rolle om den kritikk man fremmer er sann eller ikke.

Her sliter vi jo også med vårt her i Norge, som med en utenriksminister Jonas Gahr Støre og en statsminister Jens Stoltenberg som bla. har iscenesatt et taktisk spill for å få snikinnført slike lover i Norge. De fremstilte sitt forslag om lovendring som en avvikling av blasfemiparagrafen og som en «utvidelse av ytringsfriheten», mens de altså i virkeligheten foreslo å innskrenke ytringsfriheten og beskytte en religion mot kritikk gjennom en utvidelse av rasismeparagrafen, og i virkeligheten da gjeninnføre den sovende blasfemiparagrafen som del av denne kulturmarxismens, syndikalismens og gramsci-sosialismens galskap av en rasismeparagraf!

Wafa Sultan var et av de ytterst få vitnene som det terrorettergivende nederlandske regimet tillot Geert Wilders å bruke til sitt forsvar mot den politiske elitens misbruk av rettsapparatet i sin forfølgelse av en politisk motstander. Dette intervjuet ble til under Wafa Sultans besøk til Nederland i den anledning. Dermed kommer da intervjuet til å handle om hennes forsvar for Geert Wilder. Og dette er da et partsinnlegg som du ikke får vite noen om via maktens megafoner i Norge – gjennom en norsk pressen som har nøyd seg med å kolportere maktens partsinnlegg i denne saken.

Wafa Sultan ble forøvrig verdenskjent for et annet teveprogram kringkastet på på den arabiske kanalen Al Jazeera i 2006. Intervjuet hadde en så stor innflytelse at Wafa Sultan samme år ble listet som en av de 100 mest innflytelsesrike personene i verden av Times Magazine.

Spre ordet! Formidle dette intervjuet videre til alle du kjenner! Vis det for din familie og dine venner og sett deg inn i saken og få igang en diskusjon om det.

Hvis du ikke har sett Geert Wilders kontroversielle film Fitna, så har du den fortsatt på LiveLeak (se norsk oversettelse av teksten i Fitna).