1. Det store gross av ting er determinert, og kan derfor ikke gjøres til gjenstand for forandring.
2. Den utvikling du drømmer om svarer aldri til forventningene.
3. Den gruppe du har størst sympati med i samfunnet som venstreorientert, viser seg uunngåelig å være en av de mest sneversynt og trangsynte.
4. Be alltid om at opposisjonen er ond. For i ondskap er det en sterk dragning mot rasjonalitet. Derfor er det alltid mulighet til at man i teorien kan håndtere de andre ved å være smartere enn dem. En logisk konsekvens: gode hensikter skaper tilfeldighet i atferden.
5. I enhet er det feighet og ukritisk tenking.
6. Det å ha sans for humor er å være en tragisk figur [forklarer hvorfor venstrevridde ikke har humor – bare skadefryd].
7. Å kjenne seg selv er den ytterste formen for aggresjon.