Finanskrisen, en av de største økonomiske krisene siden 1929, var en falitterklæring for mainstream økonomisk teori. Selv de smarteste makroøkonomene – eksperter som Robert Lucas og Edward Prescott, nobelpristaker på «konjunkturenes drivkrefter» – forutså ikke krisen. Det gjorde heller ikke den mainstream-ekspertisen som politikerne gjennom sentralbanksystemet hadde satt til å ta høyde for og dempe kriser, med Allan Greenspan i spissen. Det samme gjaldt hans etterfølger Ben Bernanke, noe YouTube-videoen Bernanke was wrong illustrerer. Noe var galt.

Og det er noe av bakgrunnen for den nye interessen for den såkalte «østerriksk økonomiske skolen» sin konkjunkturteori, som konsistent forutså krisen. Dette er den økonomiske teorien som folk som Ron Paul og Peter Schiff baserte sine advarseler på.

Klaus Bernpaintner gir her en serie på fire gratis forelesninger i denne teorien. Kurset ble til i samarbeid med Ludwig von Mises-instituttet i Sverige:

Du kan også lese foilene / presentasjonen på Slideshare, eller laste dem fra kursets hjemmeside på www.mises.se/econ101/. Der finner du også annen info om kurset. Se forøvrig www.mises.se og www.mises.org, for mer stoff.

Norsk-svensk: Skråväsen – laugsvesen