MOTFORESTILLINGER: Det er vel knapt noe land som har vært mer utsatt for terrorisme enn Israel. Men meningsmålinger tyder på at nordmenns sympati med Israel er svært lav, tiltross for at vi ikke er helt ukjente med hva terrorisme er selv. Hva er forklaringen?

Den kristne organisasjonen Med Israel for Fred (www.MIFF.no) mener det skyldes at vi – den politiske, kulturelle og akademiske eliten inkludert – har fått et falsk bilde av Israel og hele Midt-Østen-konflikten, som en en følge av en systematisk skjev og urettferdig nyhets-rapportering om Israel og Midt-Østen gjennom flere tiår.

Conrad Myrland, MIFFs daglige leder og redaktør for Miff.no, argumenter her for det standpunktet i et foredrag han holdt tirsdag den 30. oktober 2012, med tittelen «Hva kan vi gjøre med det falske bildet av Israel»:

For PDF-presentasjon til dette foredraget, se http://issuu.com/miff/docs/2012-10-hvakanvigjoeremeddetfalskebildetavisrael

For flere av MIFFs foredrag, se www.miff.no/foredrag