«Pengemengden i Norge er i dag tre ganger større enn den var for 15 år siden, ifølge SSBs ferske tall!»

Amerikansk satire over sentralbanksjef Ben Bernankes ekspansive penge- og kredittpolitikk

Mens Helikopter-Ben drysser penger over Wall Street, hva gjør sentralbanksjef og tidligere SSB-sjef Øystein Olsen?

Ingen kan ha unngått å få med seg at seddelpressa har gått på høygir i USA gjennom de senere år. Hvordan den amerikanske sentralbanken (FED), etter at dot.com bobla sprakk, kjørt renta ned mot null og holdt den nede. Hvordan amerikanerne i stedet for å balansere budsjettene, har betalt budsjettunderskuddene ved å «trykket penger» (det riktignok ved siden av å øke statsgjelden, noe som har ført til at USA, som en gang var verdens største kreditor, i dag verdens største debitor). I det siste har vi så hørt mye om hvordan Ben Bernanke prøver å svare på utfordringene med «Quantitive Easing» – som betyr ytterligere forringelse av verdien av de pengene som vanlige amerikanere har i lønn, i bank og i lommebok.

Noe av oss har sett noen argumenter om hvor mange og alvorlige skadevirkninger ekspansiv pengepolitikk har, og er skeptiske.

Men mens det i USA er omfattende og dyptgripende debatt med mange autoritative og kritiske røster, er det knapt noen i Norge som står opp mot den norske penge-politikken. Er det fordi den ikke er så kritikkverdig, den norske penge- og kredittpolitikken, eller er det fordi Norge er et lite land, eller fordi Norge ligger etter USA i debatten, eller hva?

Hvis den norske politikken er veldig annerledes og mindre kritikkverdig enn den amerikanske, skulle man ikke da forvente at den norske pengemengden er mye mindre inflatert enn den amerikanske?

La oss se på tallene!

I skrivende stund er de siste pengemengde-tallene fra SSB (oktober 2011), på 1 700 314 millioner kroner. For nøyaktig femten år siden, i slutten av oktober 1996, var den norske pengebeholdningen på 571 690 millioner kroner.


Kilder: SSB, Statistikkbanken | FRED® Economic Data. Se forøvrig Wikipedia-artiklene Pengemengde og Money Supply – Klikk på bildet for å se flere grafer. Merk at når den amerikanske kurven ser brattere ut, så skyldes det målestokken, ikke at den vokser raskere.

På femten år er altså den norske pengemengden tredoblet! 1 700 314 / 571 690 = 2,97, ifølge SSBs tall.

I USA var pengebeholdningen på 3 783 mrd dollar i slutten av oktober 1996, mens den nøyaktig femten år senere, var på 9 592 mrd dollar. Mao. den amerikanske pengemengden ble to og en halv gang større i denne perioden, mens den norske ble tre ganger så stor! Våre penger ble altså ikke mindre inflatert enn dollaren. De ble mer inflatert! hvis vi kan dømme utfra disse tallene. Kan det virkelig være riktig?

Lynkurs i inflasjon av Irwin Schiff, Peter Schiffs far: The Kingdom of Moltz by Irwin Schiff

«Lenin is said to have declared that the best way to destroy the capitalist system was to debauch the currency. By a continuing process of inflation, governments can confiscate, secretly and unobserved, an important part of the wealth of their citizens. By this method they not only confiscate, but they confiscate arbitrarily; and, while the process impoverishes many, it actually enriches some. The sight of this arbitrary rearrangement of riches strikes not only at security, but at confidence in the equity of the existing distribution of wealth. Those to whom the system brings windfalls, beyond their deserts and even beyond their expectations or desires, become ‘profiteers,’ who are the object of the hatred of the bourgeoisie, whom the inflationism has impoverished, not less than of the proletariat. As the inflation proceeds and the real value of the currency fluctuates wildly from month to month, all permanent relations between debtors and creditors, which form the ultimate foundation of capitalism, become so utterly disordered as to be almost meaningless; and the process of wealth-getting degenerates into a gamble and a lottery.

Lenin was certainly right. There is no subtler, no surer means of overturning the existing basis of society than to debauch the currency. The process engages all the hidden forces of economic law on the side of destruction, and does it in a manner which not one man in a million is able to diagnoseJohn Maynard Keynes

Oppdatert: Se Aman Mender sin ferske «En rapport om den norske boligboblen!» og Dagblad-skribenten Karianne Bjellås Giljes ord om «norske boliglotto» i artikkelen Bolig Kjære Bolig.