Statlige «fiat-penger» – penger uten indre verdi eller innløselighet – har en gjennomsnittlig levealder på 27 år ifølge en undersøkelse av 775 slike valutaer. Takk til YouTuberen Stefbot:

«Chris Mack writes: According to a study of 775 fiat currencies by DollarDaze.org, there is no historical precedence for a fiat currency that has succeeded in holding its value. Twenty percent failed through hyperinflation, 21% were destroyed by war, 12% destroyed by independence, 24% were monetarily reformed, and 23% are still in circulation approaching one of the other outcomes.

The average life expectancy for a fiat currency is 27 years, with the shortest life span being one month. Founded in 1694, the British pound Sterling is the oldest fiat currency in existence. At a ripe old age of 317 years it must be considered a highly successful fiat currency. However, success is relative. The British pound was defined as 12 ounces of silver, so it’s worth less than 1/200 or 0.5% of its original value. In other words, the most successful long standing currency in existence has lost 99.5% of its value.

Given the undeniable track record of currencies, it is clear that on a long enough timeline the survival rate of all fiat currencies drops to zero.»

Fiat-penger er statsautoriserte penger uten indre verdi og uten innløselighet i gull eller lignende, som er ustedt av statlige sentralbanker ved at man rett og slett å rette har erklært at dette er penger. Mens pengene før var ekte, i den forstand at de var innløselig i sin vektenhet gull eller sølv, er fiatpenger tvunget igjennom ved at den politiske overklassen i samarbeid med bankene bruker politiske makt til å tvinge igjennom sine i og for seg verdiløse monopolpenger som eneste gyldige betalingsmiddel. Noe av problemet med dette pengesystemet er åpenbart at det åpner for store fristelser. Mens kongene i middelalderen bare kunne forringe verdien av de penger de fysisk hadde hånd om – de kunne kalle dem inn og klippe gullmyntene, eller støpe dem om, og legere inn uekte metaller – åpner fiatpengesystemet endog for ødeleggelse av pengenes kjøpekraft gjennom inflatering av pengemengden.