«Staten kan gjøre menneskeheten til hva den vil – det oppsummerer deres teorier».
Alexis de Tocquevillewww.sovietstory.com

Er det ikke opplagt at nasjonalsosialismen er den aller verste av alle totalitære ideologier?

Hvis målestokken er regimers morderiskhet er det ikke så lett å svare ja på det. For mens kommunistiske regimer i det forrige århundre myrdet 148 millioner mennesker, så myrdet Hitler-Tyskland 21 millioner mennesker. Det ifølge Rudolph J. Rummel, en av verdens fremste ekspertene på emnet, som etter å ha vært med på Korea-krigens horrible blodbad, viet sitt liv til historisk forskning på og dokumentasjon av regimers morderiskhet, det Rummel kaller «democide» («Democide: The murder of any person or people by a government, including genocide, politicide, and mass murder.»).

Men rent ideologisk er det grunn til å vurdere kommunismen som bedre enn nazismen. For som den norske historikeren Øystein Sørensen uttrykker det i sin nye bok «Drømmen om det fullkomne samfunn. Fire totalitære ideologier – én totalitær mentalitet«:

«Det nasjonalsosialistiske idealsamfunn er forbehold noen utvalgte mennesker… definert etter … en blanding av rase- og nasjonskriterier. Idealsamfunnet er basert på regulært slavehold… [der] jødene – alle jøder – var likvidert… De nasjonalsosialistiske og fascistiske idealsamfunn er med andre ord partikulæristiske idealsamfunn. Noen er utvalgte og får være med. Andre står utenfor, blir systematisk undertrykt eller simpelthen drept…

Det kommunistiske idealsamfunnet, derimot, er for alle mennesker i hele verden. Det er i utgangspunktet et universelt idealsamfunn.»

Øystein Sørensen har nok rett i at dette er en vesentlig forskjell, i alle fall når kommunismen er realisert, og det nye sosialistiske mennesket er skapt. Ideologisk er kommunismen i utgangspunktet en humanistisk ideologi, som omfatter alle, en ideologi der «alle skal med», for å sitere et aktuelt slagord fra Arbeiderpartiet.

Men også ideologisk er det noe som skurrer, for som det blir påpekt i The Soviet Story:

«Jeg tror ikke mange mennesker vet at bare sosialismen offentlig gjorde seg til talsmann for folkemord i det 19. århundret. Det er et veldig lite kjent faktum. Og det synes sjokkerende»–George Watson, litteraturhistoriker, Cambridge»

Ja, hvor ble det av oppgjøret med sosialismens grumsete fortid?

Mye av den opphetede politisk korrekte debatten av i dag, med rassing, nazzing og brunskvetting ove ren lav sko, er et uttrykk for traumer og gnagende sår, der en venstreside med grumsete fortid kan slå seg på brystet med sin «humanisme», sitt gode «menneskesyn», og sin elitisme, hamrer løs på «brungrums langt der nede i folkedypet», «fordommer» og «…hat», «…fobi» og «…fiendlighet» osv. – hos De Andre.

Vi har et offentlig liv som i stor grad består av at de rene og ranke som forfengelig og projiserende stå opp mot «oss og dem-retorikk», «generalisering», «ekskludering», «diskriminering», «fremmedfrykt», «homofobi», «rasisme», «islamofobi», «fremmedfiendtlighet», «høyrepopulisme» og «ord som forgifter» osv., mens andre har blitt redde for å få merkelappene klistret på seg og få skitnet til sitt navn og rykte. Det skal stort vågemot å stå opp mot alle denne narsissismen.

For renheten har som alltid sin pris i en urettferdighet som rammer andre. De renes selvdyrkelse er et nullsumspill og en parasittisme der man hever seg selv opp ved å tråkke andre ned. Og med en venstrefløy med gnagende sår og traumer fra en grumsete fortid, er behovet for å «få noe på» De Andre umettelig.

Mot alt dette, så trenger vi mye motgift av den type vi får i Edvins Snore dokumentar «The Soviet Story». Den viser oss et lite glimt inn i historien om den humanistisk sosialismes medaljes bakside. Og Snores film viser oss ikke bare sosialistiske folkemorder-regimer, men at disse regimene hadde sine ideologiske forbilder i den klassiske marxismen, den politisk-filosofiske retning som først tok til orde for rasistiske folkemord!

Også nasjonalsosialismen kunne i Marx og Engels sosialisme, finne punkter som kunne tas til inntekt for den nazistiske folkemorderideologien:

«The classes and the races too weak to master the new conditions of life, must give way […] They must perish in the revolutionary holocaust» – Karl Marx

«This remnant of a nation that was, as Hegel says, suppressed and held in bondage in the course of history, this human trash, becomes every time , and remains so until their complete obliteration or loss of national identity — the fanatical carriers of counter-revolution, just as their whole existence in general is itself a protest against a great historical revolution.»–Friedrich Engels

Men ikke bare kunne nazistene i Karl Marx tekster finne støtte for at «klasser og raser som var for svake til å mestre de nye livbetingelsene, måtte vike… [at] de må forgå i det revolusjonære holocaust». De kunne også, hos Friedrich Engels, finne støtte for idéen om Det Tredje Riket:

«This is our calling, that we shall become the templars of this Grail, gird the sword round our loins for its sake and stake our lives joyfully in the last, holy war which will be followed by the thousand-year reign of freedom.»— Kilde: Engels, http://www.marxists.org/archive/marx/works/1841/anti-schelling/ch05.htm

Hos Engel kunne nazistene finne støtte for sin idé om terror og undertrykkelse av slaviske folkeslag, og for at man i så måte ikke måtte ta hensyn til moral- og rettferdighets-betraktninger:

«(…)Justice and other moral considerations may be damaged here and there; but what does that matter to such facts of world-historic significance? (…)

Following that, Bohemia and Moravia passed definitely to Germany and the Slovak regions remained with Hungary. And this historically absolutely non-existent «nation» puts forward claims to independence? (…)

Of course, matters of this kind cannot be accomplished without many a tender national blossom being forcibly broken. But in history nothing is achieved without power and implacable ruthlessness, (…)

To the sentimental phrases about brotherhood which we are being offered here on behalf of the most counter-revolutionary nations of Europe, we reply that hatred of Russians was and still is the primary revolutionary passion among Germans; that since the revolution hatred of Czechs and Croats has been added, and that only by the most determined use of terror against these Slav peoples can we, jointly with the Poles and Magyars, safeguard the revolution. (…)

Then there will be a struggle, an «unrelenting life-and-death struggle» against those Slavs who betray the revolution; an annihilating fight and most determined terrorism — not in the interests of Germany, but in the interests of the revolution!»— Kilde: Engels, http://www.marxists.org/archive/marx/works/1849/02/15.htm

Hos Engelsk kunne nazister hente støtte for det syn at særlig jugoslavene burde utryddes:

«Among all the nations and sub-nations of Austria, only three standard-bearers of progress took an active part in history, and are still capable of life — the Germans, the Poles and the Magyars. Hence they are now revolutionary. All the other large and small nationalities and peoples are destined to perish before long in the revolutionary world storm. (…)

This remnant of a nation that was, as Hegel says, suppressed and held in bondage in the course of history, this human trash, becomes every time — and remains so until their complete obliteration or loss of national identity — the fanatical carriers of counter-revolution, just as their whole existence in general is itself a protest against a great historical revolution. (…)

Such, in Austria, are the pan-Slavist Southern Slavs, who are nothing but the human trash of peoples, resulting from an extremely confused thousand years of development. (…)

The next world war will result in the disappearance from the face of the earth not only of reactionary classes and dynasties, but also of entire reactionary peoples. And that, too, is progress.»— Kilde: Engels, http://www.marxists.org/archive/marx/works/1849/01/13.htm

Hos Engelsk kunne nazistene finne støtte for det syn at Tyskland hadde rett til å erobre andre land, fordi tyskerne var overlegne:

«By the same right under which France took Flanders, Lorraine and Alsace, and will sooner or later take Belgium — by that same right Germany takes over Schleswig; it is the right of civilization as against barbarism, of progress as against stability. Even if the agreements were in Denmark’s favor — which is very doubtful-this right carries more weight than all the agreements, for it is the right of historical evolution»— Kilde: Engels, http://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/09/10a.htm

Hos den Engels kunne nazistene finne støtte for sin rastiske idé om at den ariske rasen var overlegen:

«The plentiful meat and milk diet among the Aryans and the Semites, and particularly the beneficial effects of these foods on the development of children, may, perhaps, explain the superior development of these two races.»— Kilde: Engels, «Origin of the Family, Private Property and the State», i Marx & Engels, Selected Works In One Volume, Lawrence & Wishart: London, 1980, s 464.

Hos Engelsk kunne nasjonalsosialister finne støtte for den idé at Frankrike måtte beseires med alle midler:

«In any case we must declare that since 1871 we have always been ready for a peaceful understanding with France, that as soon as our Party comes to power it will be unable to exercise that power unless Alsace-Lorraine freely determines its own future, but that if war is forced upon us, and moreover a war in alliance with Russia, we must regard this as an attack on our existence and defend ourselves by every method, utilising all positions at our disposal and therefore Metz and Strasbourg also….. so our army will have to lead and sustain the main push…. So much seems certain to me: if we are beaten, every barrier to chauvinism and a war of revenge in Europe will be thrown down for years hence. If we are victorious our Party will come into power. The victory of Germany is therefore the victory of the revolution, and if it comes to war we must not only desire victory but further it by every means…»— Kilde: Engels, http://www.marxists.org/archive/marx/works/1891/letters/91_09_29.htm

Hos Marx eller Engels kunne de finne støtte for at krig mot Russland var en god idé:

«Only a war against Russia would be a war of revolutionary Germany, a war by which she could cleanse herself of her past sins, could take courage, defeat her own autocrats, spread civilisation by the sacrifice of her own sons as becomes a people that is shaking off the chains of long, indolent slavery»— Kilde: Marx eller Engels, http://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/07/12.htm

Hos Engel kunne nasjonalsosialister finne støtte for sitt rasistiske syn på «negre».

Om Marx andre datter som giftet seg med Paul Lafargue som stilte til et valg ble omtalt som med «one eighth or one twelfth Nigger blood» og «Paul, the candidate of the Jardin des Plantes – and the animals… Being in his quality as a nigger a degree nearer to the rest of the animal kingdom than the rest of us, he is undoubtedly the most appropriate representative of that district.»— Kilde: Marx & Engels Werke vol. 36, 1967, p. 645

«I have arrived at the conviction that there is nothing to his [Tremaux’s] theory if for no other reason than because he neither understands geology nor is capable of the most ordinary literary historical criticism. One could laugh oneself sick about his stories of the nigger Santa Maria and of the transmutations of the whites into Negroes. Especially, that the traditions of the Senegal niggers deserve absolute credulity, just because the rascals cannot write! . . . Perhaps this man will prove in the second volume, how he explains the fact, that we Rhinelanders have not long ago turned into idiots and niggers on our own Devonian Transition rocks . . . Or perhaps he will maintain that we are real niggers.»— Kilde: Marx & Engels Werke, Vol. 31, p 256.

Hos Engels kunne nazistene finne støtte for sin antisemittisme og syn på jøder:

«I begin to understand French anti-Semitism when I see how many Jews of Polish origin and with German names intrude themselves everywhere, arrogate everything to themselves and push themselves forward to the point of creating public opinion in the ville lumiere [Paris], of which the Paris philistine is so proud and which he believes to be the supreme power in the universe.»— Kilde: Frederick Engels, Paul and Laura Lafargue, Correspondence, Vol iii, Moscow. p 184.

«The pettifogging business-tricks of the Polish Jew, the representative in Europe of commerce in its lowest stage, those tricks that serve him so well in his own country, and are generally practiced there, he finds to be out of date and out of place when he comes to Hamburg or Berlin»— Kilde: Engels, http://www.marxists.org/archive/marx/works/1886/02/25.htm

Hos Engels kunne nazistene finne støtte for sin rasistiske imperialisme:

«Upon the whole it is, in our opinion, very fortunate that the Arabian chief has been taken. The struggle of the Bedouins was a hopeless one, and though the manner in which brutal soldiers, like Bugeaud, have carried on the war is highly blamable, the conquest of Algeria is an important and fortunate fact for the progress of civilisation. The piracies of the Barbaresque states, never interfered with by the English government as long as they did not disturb their ships, could not be put down but by the conquest of one of these states. And the conquest of Algeria has already forced the Beys of Tunis and Tripoli, and even the Emperor of Morocco, to enter upon the road of civilisation. They were obliged to find other employment for their people than piracy, and other means of filling their exchequer than tributes paid to them by the smaller states of Europe. And if we may regret that the liberty of the Bedouins of the desert has been destroyed, we must not forget that these same Bedouins were a nation of robbers, – whose principal means of living consisted of making excursions either upon each other, or upon the settled villagers, taking what they found, slaughtering all those who resisted, and selling the remaining prisoners as slaves. All these nations of free barbarians look very proud, noble and glorious at a distance, but only come near them and you will find that they, as well as the more civilised nations, are ruled by the lust of gain»— Kilde:
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1848/01/22.htm

Hos Engelsk kunne nazistene finne støtte for sitt syn på slaviske folkeslags skjebne:

«We repeat: apart from the Poles, the Russians, and at most the Turkish Slavs, no Slav people has a future, for the simple reason that all the other Slavs lack the primary historical, geographical, political and industrial conditions for independence and viability. Peoples which have never had a history of their own, which from the time when they achieved the first, most elementary stage of civilization already came under foreign sway, or which were forced to attain the first stage of civilization only by means of a foreign yoke, are not viable and will never be able to achieve any kind of independence. And that has been the fate of the Austrian Slavs. The Czechs, among whom we would include the Moravians and Slovaks, although they differ in respect of language and history, have never had a history of their own»— Kilde: http://www.marxists.org/archive/marx/works/1849/02/15.htm

Hos Marx og Engels kunne nazistene finne støtte for sitt rasistiske syn på kineserne:

«It is almost needless to observe that, in the same measure in which opium has obtained the sovereignty over the Chinese, the Emperor and his staff of pedantic mandarins have become dispossessed of their own sovereignty. It would seem as though history had first to make this whole people drunk before it could rouse them out of their hereditary stupidity»— Kilde: Marx, «Revolution in China and in Europe», http://www.ex.ac.uk/Projects/meia/Archive/1857-China/china01.txt

«… China, the rotting semi-civilization of the oldest State in the world . . . In short, instead of moralizing on the horrible atrocities of the Chinese, as the chivalrous English press does, we had better recognize that this is a war pro aris et focis, a popular war for the maintenance of Chinese nationality, with all its overbearing prejudice, stupidity, learned ignorance and pedantic barbarism».– Kilde: Engels, «Persia and China», http://www.marxmail.org/quotes/frederick_engels.htm

Hos Engels kunne nazistene finne støtte for et syn på irer:

«The southern facile character of the Irishman, his crudity, which places him but little above the savage, his contempt for all humane enjoyments, in which his very crudeness makes him incapable of sharing, his filth and poverty, all favour drunkeness. . . . the pressure of this race has done much to depress wages and lower the working-class. . . . That poverty manifests itself in Ireland thus and not otherwise, is owing to the character of the people, and to their historical development. The Irish are a people related in their whole character to the Latin nations, to the French, and especially to the Italians…. With the Irish, feeling and passion predominate; reason must bow before them. Their sensuous, excitable nature prevents reflection and quiet, persevering activity from reaching development — such a nation is utterly unfit for manufacture as now conducted. . . . Irish distress cannot be removed by any Act of Repeal. Such an Act would, however, at once lay bare the fact that the cause of Irish misery, which now seems to come from abroad is really to be found at home»— Kilde: Engels, http://www.marxists.org/archive/marx/works/1845/condition-working-class/ch06.htm

Og andre «folkeslag»:

«These wretched, ruined fragments of one-time nations, the Serbs, Bulgars, Greeks, and other robber bands, or, behalf of which the liberal philistine waxes enthusiastic in the interests of Russia, are unwilling to grant each other the air they breathe, and feel obliged to cut each other’s greedy throats… the lousy Balkan peoples…»— Kilde: Marx-Engels, Briefe an A. Bebel, W. Liebknecht, K. Kautsky und Andere, Moscow, 1933, pp 411, 412; oversatt av Bertram D. Wolfe, Marxism, 1967, p 68

Hos Engelsk skortet det slett ikke på støtte til det syn at slaverne var underlegne og fortjente å bli undertrykt:

«And if during eight centuries the «eight million Slavs» have had to suffer the yoke imposed on them by the four million Magyars, that alone sufficiently proves which was the more viable and vigorous, the many Slavs or the few Magyars! …. what a «crime» it is, what a «damnable policy» that at a time when, in Europe in general, big monarchies had become a «historical necessity», the Germans and Magyars untied all these small, stunted and impotent little nations into a single big state and thereby enabled them to take part in a historical development from which, left to themselves, they would have remained completely aloof! Of course, matters of this kind cannot be accomplished without many a tender national blossom being forcibly broken. But in history nothing is achieved without violence and implacable ruthlessness… In short, it turns out these «crimes» of the Germans and Magyars against the said Slavs are among the best and most praiseworthy deeds which our and the Magyar people can boast in their history»— Kilde: Engels, http://www.marxists.org/archive/marx/works/1849/02/15.htm

«…hatred of Russia was and still is the primary revolutionary passion among Germans; that since the revolution, hatred of Czechs and Croats has been added, and that only by the most determined use of terror against these Slav peoples can we, jointly with the Poles and Magyars, safeguard the revolution.»— Kilde: Engels, «Democratic Pan-Slavism» (NRZ February 16. 1849), Collected Works, Vol. 8 p 378.

Hos Engelsk kunne nazistene finne støtte for at både rase og økonomi var avgjørende for den historiske utviklingen:

«We regard economic conditions as the factor which ultimately determines historical development. But race is itself an economic factor»— Kilde: Engels, Marx and Engels, Selected Works, Vol. 3, p. 502., http://www.marxists.org/archive/marx/works/1894/letters/94_01_25.htm

Hos Engels kunne nazistene finne støtte for sitt rasistiske syn på «negre», at de var mentalt underlegene:

«On the other hand, modern natural science has extended the principle of the origin of all thought content from experience in a way that breaks down its old metaphysical limitation and formulation. By recognising the inheritance of acquired characters, it extends the subject of experience from the individual to the genus; the single individual that must have experienced is no longer necessary, its individual experience can be replaced to a certain extent by the results of the experiences of a number of its ancestors. If, for instance, among us the mathematical axioms seem self-evident to every eight-year-old child, and in no need of proof from experience, this is solely the result of «accumulated inheritance.» It would be difficult to teach them by a proof to a bushman or Australian negro»— Kilde: Engels, «Notes to Anti-Duehring»: http://www.marxists.org/archive/marx/works/1883/don/appendix1.htm

Og at også russerne var underlegne:

«But up to the present time, the Russians of all classes are too fundamentally barbarous to find any enjoyment in scientific or intellectual pursuits of any kind (except intrigues), and, therefore, almost all their distinguished men in the military service are either foreigners, or, what nearly amounts to the same,»— Kilde: Engels, http://www.marxists.org/archive/marx/works/1855/armies-europe/ch02.htm

Og at dette hadde med «rase» å gjøre:

«The Slavic race, long divided by inner struggles, pushed back to the east by the Germans, subjugated in part by Germans, Turks and Hungarians, silently re-uniting its branches after 1815 by the gradual growth of Pan-Slavism, it now makes sure of its unity for the first time, and with that declares war to-the-death on the Roman-Celtic and German races, who have ruled Europe until now.»– Kilde: Engels, «Germany and Pan-Slavism», http://www.marxists.org/archive/marx/works/cw/volume14/

«This miserable debris of former nations, Serbs, Bulgarians, Greeks and other thieving rabble, whom the liberal Philistine raves about in the interest of the Russians, deny each other the very air they are breathing, and have to slit each others’ greedy throats.,»— Kilde: Engels, http://www.zechweb.de/IstEngelsVorbild.htm

Hos Engelsk kunne nazistene finne enda mer støtte for sitt jødehat og sin sammenligning av jøder med insekter og skadedyr:

«The Lasalle manoeuvres have amused me greatly, the frizzy Jew-head now has to very charmingly distinguish himself in the red nightshirt and Marquis garb — from which at every movement the Polish kike looks out. Seeing it must give the impression of louse-like repulsiveness.»— Kilde: Engels, MEW a.a.O. 29, 43., http://www.mehr-freiheit.de/zitate/z06.html

Hos Engelsk kunne nazistene finne støtte for hat til polske jøder:

«We discovered that in connection with these figures the German national simpletons and money-grubbers of the Frankfurt parliamentary swamp always counted as Germans the Polish Jews as well, although this dirtiest of all races, neither by its jargon nor by its descent, but at most only through its lust for profit, could have any relation of kinship with Frankfurt»— Kilde: Engels, NRZ 29. Apr. 1849,
http://www.marxists.org/archive/marx/works/1849/04/29b.htm

Hos Engels kunne nazistene finne støtte for sin idé om at tyskerne er en overlegen rase:

«The Germans have long since shown that in all spheres of science they are equal, and in most of them superior, to other civilised nations. Only one branch of science, political economy, had no German name among its foremost scholars.»— Kilde: Engels, http://www.marxists.org/archive/marx/works/1859/critique-pol-economy/appx2.htm

Hos Engelsk kunne nazistene finne støtte for ideen om å «germanisere» andre «folkeslag»:

«True, it is a fixed idea with the French that the Rhine is their property, but to this arrogant demand the only reply worthy of the German nation is Arndt’s: «Give back Alsace and Lorraine». For I am of the opinion, perhaps in contrast to many whose standpoint I share in other respects, that the reconquest of the German-speaking left bank of the Rhine is a matter of national honour, and that the Germanisation of a disloyal Holland and of Belgium is a political necessity for us. Shall we let the German nationality be completely suppressed in these countries, while the Slavs are rising ever more powerfully in the East?»— Kilde: Engels, http://www.marxists.org/archive/marx/works/1841/01/arndt.htm

Og som først nevnt, likte Engels idéen om det tredje riket. Og i den klassiske marxismen som Engels representerte kunne nazistene også finne støtte for sin germanske nasjonalisme:

«True, it is a fixed idea with the French that the Rhine is their property, but to this arrogant demand the only reply worthy of the German nation is Arndt’s: «Give back Alsace and Lorraine». For I am of the opinion, perhaps in contrast to many whose standpoint I share in other respects, that the reconquest of the German-speaking left bank of the Rhine is a matter of national honour, and that the Germanisation of a disloyal Holland and of Belgium is a political necessity for us. Shall we let the German nationality be completely suppressed in these countries, while the Slavs are rising ever more powerfully in the East?»— Kilde: Engels, http://www.marxists.org/archive/marx/works/1841/01/arndt.htm

Og ja, også Karl Marx var en rasist, en genocidal rasist. Ikke bare var han rasist, men han fremmet folkemord:

«Society is undergoing a silent revolution, which must be submitted to, and which takes no more notice of the human existences it breaks down than an earthquake regards the houses it subverts. The classes and the races, too weak to master the new conditions of life, must give way.»— Kilde: Karl Marx,the New York Tribune 16. April, 1853

At raser måtte forgå på ideen om det nye sosialistiske menneskets alter.

«The chief mission of all other races and peoples, large and small, is to perish in the revolutionary holocaust.»— Kilde: Karl Marx Die Neue Rheinische Zeitung NZR January 1849

Ja, selv når det gjaldt ideen om skandinavers og germaneres overlegenhet kunne nazistene støtte seg på Marx:

«The Scandinavians and the Germans have in this way found that they cannot base their respective national claims on the feudal laws of royal succession. They have had the even stronger experience that they, the Germans and the Scandinavians — who both belong to one overall race — will only pave the way for their hereditary enemy, the Slavs, if they fight with one-another rather than uniting.»— Kilde: Karl Marx, Advertisement Duty,Russian Movements , Denmark. 19. Aug. 1853

Selv om nederlandske frisere en «moralsk overlegen rase sammenlignet med danskene», ifølge Engels:

«…the Dutch Frisians… are great fanatics and, for that reason, really took my fancy. You must have read something by that extraordinary ‘Dr K. J. Clement of North Friesland’. The man is typical of the whole race. These fellows are in deadly earnest about their struggle against the Danes, which is their whole purpose in life, and the Schleswig-Holstein theory is not an end but a means for them. They regard themselves as a physically and morally superior race to the Danes, and indeed they are.»— «, Kilde: Engels; MECW Volume 42, p. 6; https://www.marxists.org/archive/marx/works/1864/letters/64_11_02a.htm

Og for jødehat…

«And as for the Jews, who since the emancipation of their sect have everywhere put themselves, at least in the person of their eminent representatives, at the head of the counter-revolution — what awaits them?»— Kilde: Karl Marx , NRZ 17. Nov. 1848

…jødehat…

«We discovered that in connection with these figures the German national simpletons and money-grubbers of the Frankfurt parliamentary swamp always counted as Germans the Polish Jews as well, although this dirtiest of all races, neither by its jargon nor by its descent, but at most only through its lust for profit, could have any relation of kinship with Frankfurt.»— Kilde: Friedrich Engels, NRZ 29. Apr. 1849

og atter jødehat…

«Let us consider the actual, worldly Jew — not the Sabbath Jew, as Bauer does, but the everyday Jew. Let us not look for the secret of the Jew in his religion, but let us look for the secret of his religion in the real Jew. What is the secular basis of Judaism? Practical need, self-interest. What is the worldly religion of the Jew? Huckstering. What is his worldly God? Money. Very well then! Emancipation from huckstering and money, consequently from practical, real Jewry, would be the self-emancipation of our time…. We recognize in Jewry, therefore, a general present-time-oriented anti-social element, an element which through historical development — to which in this harmful respect the Jews have zealously contributed — has been brought to its present high level, at which it must necessarily dissolve itself. In the final analysis, the emancipation of the Jews is the emancipation of mankind from Jewry.»— Kilde: Karl Marx, Zur Judenfrage , 1844

Det var rasistene Karl Marx og Friedrich Engels, de to ideologiske lederne for den klassiske marxismen, som fremmet ideen om folkemord på rasistisk grunnlag, rasistisk folkemord, den genocidale rasismens idé.

«On the speaker’s [Joseph Goebbels] assertion that Lenin was the greatest man, second only to Hitler, and that the difference between communism and the Hitler faith was very slight»

«I don’t want to punish anybody. But there are an extraordinary number of people whom I want to kill. I think it would be a good thing to make everybody come before a properly-appointed board, just as they might come before the income tax commissioner, and say every five years, or every seven years, just put them there, and say, “Sir, or madam, now will you be kind enough to justify your existence?”

If you’re not producing as much as you consume or perhaps a little more, then, clearly, we cannot use the big organizations of our society for the purpose of keeping you alive, because your life does not benefit us and it can’t be of very much use to yourself.»— George Bernard Shaw

George Bernard Shaw tar til orde for å utrydde mennesker etter kategorier, ikke bare rasistiske kategorier, et annet klipp fra «The Soviet Story»:

For mer om de autoritære politiske ideene som grodde fram i Norge gjennom de harde 30-åra, en krise som både på høyresiden og venstresiden ble oppfattet som kapitalismens og liberalismens fallitt, se Øystein Sørensens «Solkors og solidaritet: høyreautoritær samfunnstenkning i Norge ca. 1930 – 1945» og «Fra Marx til Quisling : fem sosialisters vei til NS» – begge tilgjengelig for gjennomsyn online, via bokhylla.no.