– Fattigdom er en forferdelig ting. Det skaper lidelse, sykdom, korte liv, det ødelegger samfunn, gjør tyver av folk og korrumperer folk.

33 av de fattigste landene i verden er i Afrika. Hvorfor er det slik? Så hva er roten til Afrikas og andre utviklingslands fattigdom?

Blir de utbyttet av vesten? Er det etnisk? Er det kulturelt? Er det kolonialisme? Er det imperialisme? Er det kapitalistisk utbytting? Er det korrupsjon? Er det politikk som skaper avhengighet? Er det klimaet? Er det maten? Hvorfor kan ikke de bli like velstående som folk fra nord?

Den kjente peruanske økonomen Hernando de Soto reiser i denne dokumentaren til Afrika, Albania, Sveits, Japan, Kina, og det tidligere tredjeverdenslandet USA, for å vise hvordan eiendomsrett, rettsstat og fritt marked kan – og har – revolusjonert livene til millioner av mennesker.

Tiltross for all kritikk, har globaliseringen økt velstanden på jorda. Likevel forblir milliarder i fattigdom. 2/3-deler av verdens befolkning, 4 milliarder mennesker, er låst ute fra deltakelse i globaliseringen. Det er viktig å slippe dem inn, sier Hernando de Soto.

Det de fattige trenger er instrumentene som gjør det mulig å få del i globaliseringen.

De fattige er sterkere enn vi tror, de fattige eier faktisk majoriteten av verdens formuer og næringsvirksomheter. Problemet er at de mangler de institusjonelle og forretningsmessige instrumenter – alt fra dokumentasjon på eiendomsrett til så enkle ting som identitetspapirer – som gjør det mulig for dem å oppnå velstand i en globalisering verden.