Følgende to dokumentarer er tidsbilder som gir et innblikk i hva Castros og Che Guevares revolusjon har betydd for Cuba. Begge dokumentarene tematiserer infrastrukturen og arkitekturen i byen Havana, hovedstaden på Cuba. Men den ene er fra fra FØR revolusjonen i 1959, den andre fra et par generasjoner etter revolusjonen.

Dokumentaren fra før revolusjonen, regisert av Carlos Franqui, viser en arkitektur preget av kapitalakkumulering – sparing og investering, industrialisering, utvikling og optimisme. Vi ser et Cuba som er langt på vei til å bli et moderne industrisamfunn.

Litt rotete spilliste her, men se et par av videoklippene, så får du et godt fugleperspektiv på i hvilken grad Cuba ble bygd FØR revolusjonen.

Den andre dokumentaren er en poetisk vakker men trist dokumentaren fra Havana av i dag, av de tyske filmmakerne Florian Borchmeyer og Matthias Hentschler i 2005, med tittelen «Havana – den nye ruinbyggekunsten». Det viser oss en infrastruktur og arkitektur i mangeårig forfall, en hovedstad full av ruiner.

Sjelden har man vel sett en bedre illustrasjon på hva kapitalkonsumpsjon er.

Engelsk tittel: «Havana – The New Art of Making Ruins»; tysk tittel: «Havana – Die Neue Kunst Ruinen Zu Bauen”.