Er ateisme den nye fundamentalisme var temaet på denne IQ2-debatten. Har ateisme altså erstattet religion som den nye sekulære tids tro, som kommunisme og nazisme?

Og ser man på de totalitære regimene fra det 20. århundret, er det  ikke slik at den moderne ateisme i seg selv gjorde seg skyldig i både dogmatisme og overbevisning om sine egen ufeilbarlighet? Akkurat det den moderne ateisme fordømmer de religiøse samfunn for?

For å rede ut denne floken debatterer biskop Richard Harries og tidligere redaktør av The Daily Telegraph Charles Moore, for standpunkter. Filosofen A.C. Grayling og biologen Richard Dawkins argumenterer mot.

Det var 333 i salen som stemte for standpunktet, 675 mot, og 389 vet ikke – før debatten. Og hva resultatet ble får du helt til slutt i debatten:

httpvp://www.youtube.com/view_play_list?p=D085030118A3C9C4