Et alternativt bilde av Christine O’Donnell

Mediavenstres forklaring på hvorfor folk stemmer på Christine O’Donnell er like dårlig som mediavenstres stiliserte bilde av Christine O’Donnell, og like ubalansert som venstresiden innbiller seg at deres medier er balansert. Og et viktig ledd i det har vært å lukke...

Politisk rettsforfølgelse av Wilders avslørt

Bloggeren Klein Verzet rapporterer fra Nederland, og kan forteller at den største avisa i landet, «De Telegraaf», i dag avslørte at den politiske rettsforfølgelsen av Geert Wilders, er et direkte resultat av intervensjon fra justisministerens side. Avisa...

Rettsforfølgelsen av Geert Wilders fortsetter i dag

«. Direkteoverføring fra 1. dag i rettssaken mot Geert Wilders på nederlandsk teve. Bloggeren Kleiverzet, rapporterer løpende om saken. [Edit: bloggen er nå oppdatert med mer og bedre informasjon, samt video tekstet på engelsk, så les saken der!] Wilders...

Tom Woods diskuterer nullifisering med en zoombie

Historikeren og økonomen Tom Woods intervjues om sin nye bok «Nullification – How to Resist Federal Tyranny in the 21st Century». Nullifisering er en rettsstatlig bestemmelse i den amerikanske grunnloven som sier at ikke bare kan høyesterett avvise...

Israel stoppet ikke den humanitære hjelpen til Palestina!

Fordømmelsen av Israel – etter kampene under bordingen av de seks skipen som brøt Israels havneblokkade av Gaza – bygger på feilinformasjon. Feilinformasjon at om Israel med sin blokkade, stoppet humanitær hjelp. Sannheten ligger i de relevante detaljer...