ICCC-4 Den Fjerde Internasjonale Klimakonferansen

Den Fjerde Ikke-Statlige Internasjonale Konferansen om Klimaendring, vil bli holdt i Chicago, 16-18 Mai, 2010. Hele begivenheten blir tilgjengelig på video på nettet som før. Følg med! Den første klimakonferansen ble holdt i 2008, etter en berømt tale av Vaclav Klaus...

Mordtrusler mot moderat fransk imam

[examiner.com] HASSEN CHALGHOUMI, 38, er drapstruet moderat fransk Imam i byen Drancy nord for Paris, etter at han har gjort seg kjent som talsmann for dialog med franske jøder. Da han hadde gitt uttrykk for sympati med jødene, ble huset hans neste dag vandalisert, og...

FrPs 9 nye Stortingsrep. og komitefordeling

Komitéplasseringen i FrP for den kommende stortingsperioden er også klar. FrP fraksjonsledere i komiteene bestemmer hvem som blir talsmenn for Frp på de ulike komiteområdene. Robert Eriksson blir FrP nye latsmann i Arbeids- og sosialkomiteen, Harald Tom Nesvik går fra...

Grensehandelen økt med 2 mrd

Grensehandelen har økt med 2 milliarder de siste årene melder Statistisk Sentralbyrå (SSB): «Vi handlet for nesten 2 milliarder kroner i forbindelse med dagsturer til utlandet i 1. kvartal 2009. Dette er en økning på om lag 18 prosent sammenlignet med 1. kvartal...