Taler fra ICCC2 – 2009

Så er den i gang. Den Tredje Internasjonale Konferansen om Klimaendring i New York av The Heartland Institute – «2009 International Conference on Climate Change» – en konferanse som samler verdens fremste skeptikere mot hypotesen om en nært...