ACE-studien: Skadet barndom – bombe i hjernen!

Alle forstår at omsorgssvikt, understimulering og mishandling kan være skadelig for barns utvikling og skjebne i livet. Men hvor skadelig og på hvilken måter? Vi begynner nå å få solid forskning på dette spørsmålet. Den største studien som hittil er gjennomført på...