Bildet av Israel – hvordan kan vi korrigere det?

MOTFORESTILLINGER: Det er vel knapt noe land som har vært mer utsatt for terrorisme enn Israel. Men meningsmålinger tyder på at nordmenns sympati med Israel er svært lav, tiltross for at vi ikke er helt ukjente med hva terrorisme er selv. Hva er forklaringen? Den...

Løgnen, journalistikken og Sverige

Den svenske forfatteren og journalisten Ingrid Carlqvist taler i Det Danske Trykkefrihedsselskabet, og tar for seg debattklimaet under konsensuskulturen i svensk offentlighet. Ingrid Carlqvist er nå i ferd med å starte «Tryckfrihetssällskapet i Sverige»...

Vi lever i verdenshistoriens fredeligste periode

Steven Pinker, psykoligiprofessor ved Harvard, foreleser her om sin nye bok «The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined». Han argumenterer her for at volden har gått dramatisk ned i vår kjente historie, at vi lever i den fredeligste...

Deirdre McCloskeys faktor

Craig Pirrong: «…the entire history of economic growth and progress has been marked by the use of capital–machines, technology–to perform routine tasks, thereby relieving humans of untold drudgery, and allowing them to pursue more productive, interesting,...