Bildet av Israel – hvordan kan vi korrigere det?

MOTFORESTILLINGER: Det er vel knapt noe land som har vært mer utsatt for terrorisme enn Israel. Men meningsmålinger tyder på at nordmenns sympati med Israel er svært lav, tiltross for at vi ikke er helt ukjente med hva terrorisme er selv. Hva er forklaringen? Den...

Marion Levys syv lover for den sanne venstrevriddes desillusjon

1. Det store gross av ting er determinert, og kan derfor ikke gjøres til gjenstand for forandring. 2. Den utvikling du drømmer om svarer aldri til forventningene. 3. Den gruppe du har størst sympati med i samfunnet som venstreorientert, viser seg uunngåelig å være en...

Svart økonomi i verden er på 10 trilliarder dollar

Robert Neuwirth: – Klassisk kapitalisme er på fremmarsj blant verdens fattige! Den svarte eller «uformelle» økonomien i verden er på 10 trilliarder dollar, og det er til gagn for verden! Ja det svarte markedet er det som verdens fattige overlever på,...